Vrouw is goedkoper voor autoverzekeraar

 

 

Vrouwen claimen gemiddeld even vaak autoschade als mannen. Het gemiddelde schadebedrag van mannen ligt echter 14% hoger dan bij de vrouwen. Voor beide geslachten geldt dat verreweg de meeste schades ontstaan tijdens het uitvoeren van bijzondere manoeuvres. Ook ruitschade wordt relatief vaak geclaimd op de autoverzekering. Dit blijkt uit een analyse van het claimgedrag op duizenden autopolissen van vergelijkingswebsite .

Schadefrequentie en -bedragen
Vrouwen dienen gemiddeld 0,3% meer schades in dan mannen. Mannen zijn echter iets duurder voor hun verzekeraar: gemiddeld claimen zij 300 euro meer per schadegeval dan vrouwen. Het gemiddelde schadebedrag van alle schades is voor vrouwen 2.075 euro per schade, bij mannen 2.370 euro. Desondanks hanteren autoverzekeraars dezelfde premies voor mannen en vrouwen.

Meest geclaimde schades
Veruit het grootste gedeelte van alle schadeclaims die ingediend werden door klanten van hoyhoy.nl, komt voort uit bijzondere manoeuvres: gemiddeld 24,8% van het totaal. Op de tweede plaats staan ruitschades met 18,2%. Kop-staartbotsingen komen op de derde plek met 16,2%, gevolgd door botsen, slippen, van de weg of te water raken (11,9%).

Deze volgorde is bij beide geslachten hetzelfde, maar in de percentages zijn wel een aantal verschillen te zien. Zie de illustratie. Zo hebben mannen naar verhouding vaker een kop-staartbotsing en claimen vrouwen sneller ruitschade.

Overlijdensrisico
Mannen lopen ook meer risico op een fataal ongeluk. Dat blijkt uit aanvullende gecombineerde data van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Voor vrijwel alle leeftijdscategorieën geldt dat gemiddeld meer mannen dan vrouwen komen te overlijden bij auto-ongelukken. In de meest recent gemeten periode, van 2011 tot en met 2015, overleden er per miljard gereden kilometer gemiddeld 1,9 mannen, en 1,1 vrouwen. Wat ook valt af te lezen uit de data is dat het verkeer een stuk veiliger is geworden. Elke periode nam het aantal dodelijke slachtoffers namelijk af.

Bron: hoyhoy.nl

 

Terug naar nieuwsoverzicht